Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działalności: "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność".